výpočty
Výpočty řezných rychlostí, posuvů rychlostí, posuvů

Otáčky

průměr nástroje     d1 = mm

řezná rychlost        vc = m/min

otáčky                    n = 1/min 

 


Posuvy

fz (mm) = mf x F

vf (mm/min) = fz x z x n


fz = posuv na zub
mf = střední posuv na zub
F = faktor (podle délky frézy a typu operace)
vf = rychlost posuvu (mm/min)
z = počet zubů
n = otáčky (1/min)