Get Adobe Flash player

Tvorba prezentace

Postup tvorby prezentace

VYMEZENÍ PUBLIKA

Při přípravě prezentace bere autor do úvahy např.:

 • kolik lidí se prezentace zúčastní,
 • jaké je sociologické složení publika (věk, vzdělání),
 • co už publikum o tématu ví,
 • jakou úlohu publikum hraje,
 • jaký má publikum zájem,
 • má-li publikum k tématu kladný nebo záporný postoj,
 • kolik máme na přednášku času.

ÚČEL PREZENTACE

Účelem prezentace je obvykle:

 • poskytnout publiku informace,
 • podpořit rozhodování publika či jednotlivce o věci.

VOLBA PREZENTAČNÍ METODY

Prezentaci můžeme předvádět např. formou:

 • vedené prezentace (mohou se rozdat i podpůrné materiály, nutné dobré ovládání projektoru lektorem),
 • automatické prezentace (opakující se show na obrazovce),
 • interaktivní prezentace (uživatel může do předvádění zasahovat, vybírat si pokračování).

VÝBĚR VHODNÉ ŠABLONY A BAREVNOSTI SNÍMKŮ

Výběr grafické podoby šablony z nabídky programu PowerPoint nebo tvorba vlastní šablony.

Vhodné jsou převážně modré a zelené odstíny, na monitoru spíše tmavé pozadí a světlé písmo. Pro zaujetí použijeme žlutou nebo červenou barvu. Budeme-li snímky tisknout, volíme světlé pozadí a tmavé písmo.

Vhodná volba velikosti písma podle velikosti místnosti, kde bude prezentace probíhat a podle počtu diváků (pro nadpisy velikost např. 40, pro základní text kolem 30)

Obecně volíme stejný formát pro všechny snímky v prezentaci (výjimkou může být zvláštní, důležitá kapitola)

TVORBA OBSAHU SNÍMKŮ

Do jednotlivých snímků můžeme vkládat např.:

  • texty
  • grafy
  • audio nahrávky animace
  • obrázky
  • diagramy
  • videosekvence

VYLEPŠENÍ GRAFICKÉHO VZHLEDU PREZENTACE

DOPLNĚNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH EFEKTŮ

TVORBA TIŠTĚNÝCH PODKLADŮ

(tisk jednotlivých snímků, např. i s poznámkami pro lektora)

VYZKOUŠENÍ, OVĚŘENÍ FUNGOVÁNÍ 10. PŘEDVÁDĚNÍ PREZENTACE

 

 

Předměty