Get Adobe Flash player

Excel – Formátování 4.6

Formátováním buňky rozumíme úpravu jejího zobrazení a vzhledu. Obsah buňky – hodnota, zůstává stále stejná. Formátovat lze buňky i oblasti.

Dialogové okno Formát vyvoláte z hlavní nabídky (menu) zadáním Formát – Buňky, nebo pomocí kontextové nabídky myši, stiskem jejího pravého tlačítka kdekoliv v sešitu + volba Formát buněk.

Dialogové okno Formát buněk

Karta Číslo

Tím že nastavíte přesný formát buněk v souladu s daty, která do nich budete zadávat, vám bude umožněno Excelem nejen s těmito daty dále pracovat a provádět logické i matematické operace, ale i detailně upravovat zobrazení – např. počet desetinných míst, způsob zobrazení datumů, formát času, určíte že obsahem buněk bude pouze text ap.

Karta Zarovnání 

Zde nastavíte zarovnání obsahu buněk vlevo, na střed buňky, vpravo aj. Můžete zde také nastavit orientaci textu. Užitečná funkce je Zalomit text – pokud text bude delší než buňka, automaticky se zalomí a rozměry buňky se přizpůsobí atd.

Karta Písmo 

Umožní nastavit barvu, druh, velikost a řez písma.

Karta Ohraničení

Zde budete nastavovat rámečky a ohraničení vašich tabulek a souborů dat. Lze vybírat z přednastavených stylů čar, a máte možnost klikem myši určit která část výběru má obsahovat které druhy ohraničení.

Karta Vzorky 

Karta vzorky upravuje pozadí buňky (její barvu. Opět tuto volbu využijete zejména k odlišení jednotlivých oblastí a částí tabulek, nadpisů, hlaviček ap. Jen je třeba dbát na vhodnou čitelnou kombinaci písma a pozadí.

Předměty