Get Adobe Flash player

Excel – Grafy 5.0

Grafy jsou v Excelu nástrojem, který je uživateli velice ceněn pro názornost zobrazení informací, ale i pro své možnosti rozboru dat. Výběrem správného typu a vzhledu grafu dosáhneme, že důležité informace budou na první pohled snadno patrné každému.

Typ

Sloupcový – Srovnání kategorií a zobrazení jejich změn v čase.
Pruhový – Srovnání kategorií, nevhodný pro srovnání v čase.
Spojnicový – Zobrazení trendů během časového období, souvislý tok dat zobrazuje obecný trend.
Výsečový – Zobrazení celku a podílu jednotlivých částí. Pouze pro jednu řadu dat.
XY bodový – Zobrazení vztahu mezi dvěma množinami hodnot na ose X a Y.
Plošný – Zobrazení částečných trendů bez nutnosti zobrazovat překrývající se čáry. Zdůrazňuje velikost každé množiny hodnot vzhledem k celku.
Prstencový – Podobný jako výsečový, umožňuje však zobrazit více řad najednou v několika soustředných prstencích.
Paprskový – Podobný spojnicovému, zachycuje vzdálenost řad od středu a porovnání s ostatními daty.
Povrchový – Zobrazení vztahu tří řad hodnot ve třech osách.
Bublinový – Zvýrazňuje relativní důležitosti zobrazených řad. Kromě souřadnic X a Y udáváme ještě velikost bubliny.
Burzovní – Pohyb cen akcií s možností zobrazení jejich objemu, minimální, maximální, počáteční a koncové hodnoty.
Válcový, Kuželový, Jehlanový – Srovnání kategorií. Je možné ho zobrazit zleva doprava nebo shora dolů.

Předměty