Get Adobe Flash player

Excel – Oblasti 4.4

Oblast – je skupina buněk, které jsou aktivní ve stejném okamžiku.

Výběr oblasti je jedna z nejdůležitějších základních dovedností, kterou je potřeba zvládnout pro další pochopení a zvládnutí následujících kapitol.

Oblasti dělíme na dva základní typy:

1. Souvislá oblast

Souvislá oblast je skupina aktivních buněk, které tvoří obdélníkovou skupinu. Takovouto oblast můžeme vytvořit několika způsoby:

1. Tahem myši z levého horního do pravého dolního okraje oblasti

2. Klikneme to levého horního okraje oblasti a následně s přidrženou klávesou SHIFT klikneme do pravého dolního rohu oblasti

3. S přidrženou klávesou SHIFT pomocí kurzorových kláves (šipky)

4. Výběr celého řádku provedeme kliknutím na číslo řádku v jeho záhlaví

5. Výběr celého sloupce provedeme kliknutím na písmenné označení sloupce v jeho záhlaví

6. Výběr všech buněk v listu provedeme kliknutím na průnik záhlaví řádků a sloupců, popřípadě klávesovou zkratkou CTRL + A

2. Nesouvislá oblast

Nesouvislá oblast je skupina několika souvislých oblastí, která ale jako celek netvoří souvislou oblast. Nesouvislou oblast vytvoříme pomocí klávesy CTRL + provedeme označení několika souvislých oblastí.

 

Předměty