Get Adobe Flash player

Excel – Pohyb po sešitu 4.3

← , → o jednu buňku doleva nebo doprava

↑ , ↓ o jeden řádek nahoru nebo dolů

PageUp, PageDown o jednu obrazovku nahoru nebo dolů

Ctrl + ← , → na konec, začátek řádku

Ctrl + ↑ , ↓ nakonec nebo začátek sloupce

Home přesun kurzoru na začátek řádku

Ctrl + Home přesun kurzoru na buňku A1

Ctrl + PageUp, PageDown přesun mezi listy sešitu

Předměty