Get Adobe Flash player

Excel – Pracovní prostředí 4.1

Vzhled a popis pracovního prostředí

Pracovní prostředí je rozděleno do několika pracovních panelů. Tyto panely umožňují snadnější a pohodlnější práci s dokumentem, jednoduše a logicky organizují funkce a nástroje, které k sobě patří.

Panel Rychlý přístup

Panel rychlý přístup obsahuje ikony na funkce, ke kterým často přistupujeme a nechceme je složitě a dlouho hledat v Pásu karet. Tento seznam ikon si vytváříme sami, podle vlastních potřeb pomocí nabídky, kterou zobrazíme kliknutím na malou šipku na pravém okraji tohoto panelu.

Pás karet

Pás karet obsahuje příkazy a funkce, které používáme při práce se sešitem. Tyto funkce jsou logicky rozděleny do skupin (záložek). Záložku aktivujeme kliknutím na její název. Pás karet nemusí mít vždy stejný vzhled, záleží na vlastním nastavení v konfigurační části aplikace.

Vertikální posuvník

Vertikální posuvník umožňuje rolovat celým sešitem v kolmém směru. Stejnou funkci nabízí rolování kolečkem myši v požadovaném směru.

Lupa

Lupa umožňuje přiblížit nebo oddálit dokument. Pracovat s lupou můžeme buď pomocí posuvníku a rovnou si můžeme vzhled nastavit podle svých požadavků, nebo kliknutím na číslici s procenty vyvoláme místní nastavení, kde můžeme údaj zadat přímo číselně, nebo si vybrat z nabízených hodnot.

Typ zobrazení dokumentu

Typ zobrazení dokumentu nám umožňuje zvolit si způsob, jakým se v aplikaci zobrazí námi vytvářený dokument.

Vybrat si můžeme:

  • Normálně
  • Rozložení stránky
  • Zobrazit konce stránek

Horizontální posuvník

Umožňuje posouvat dokumentu ve vodorovném směru.

Seznam listů sešitu

Seznam listů sešitu zobrazuje v pásu všechny listy daného sešitu v pořadí v jakém byly vytvořeny, popřípadě, v pořadí, které jsme si sami určili. K procházení lze použít příslušné ikony se šipkami.

Řádek vzorců

Řádek vzorců zobrazuje obsah aktivní buňky.

 

 

Předměty