Get Adobe Flash player

Excel – Výpočty 4.7

Adresa buňky

  • je jedinečný identifikátor každé buňky listu, sešitu.

Relativní adresa

  • je adresa ve tvaru sloupecřádek. Například C3 odkazuje na buňku ve sloupci C na řádku číslo 3. Při kopírování nebo hromadných výpočtech takto napsaná adresa reaguje automaticky na tažení buňky myši.

Absolutní adresa

  • adresy jsou adresy, které obsahují znak $ (dolar). Tento symbol zaručí, že při kopírování či hromadných výpočtech, zůstávají ukotveny a nemění se.

Adresa oblasti buněk

  • oblast buněk se vymezuje zápisem ve tvaru HorníLevýRoh:DolníPravýRoh. Například zápis A1:D4 vymezuje souvislou obdélníkovou oblast, jejíž horní levý roh určuje buňka A1 a dolní pravý roh buňka D4.

Vkládání vzorců pomocí průvodce

Průvodce vzorců je pomocník pro vkládání vzorců. Krok po kroku nás provede vložením daného vzorce bez nutnosti se orientovat v řádce vzorců.

Průvodce spustíme kliknutím na ikonu Vložit funkci fx

Otevře se dialogové okno Vložit funkci, kde je ovládání intuitivní a velmi jednoduché.

Funkce jsou rozdělené do kategorií. Přehledný seznam kategorií je k dispozici na kartě Vzorce – skupina Knihovna funkcí.

Vkládání vzorců ručně

Jedná se zejména o klasické matematické operace +, -, *, / a jejich kombinace. Pro správný výpočet je doporučeno používat závorky, jako v klasické aritmetice.

= A1 + E21 sečte obsah buněk A1 a E21

= (A1 + B3) * 2 součet buněk vynásobí dvěma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předměty