Get Adobe Flash player

Tabulkový kalkulátor 4.0

Tabulkový procesor je počítačový program zobrazující data ve dvojrozměrné tabulce a obsahující vzorce, které pracují s těmito daty. Původní účel tabulkového procesoru je zpracování účetních dat, ale v současnosti má i jiná využití, používá se například pro práci s kvantitativními výsledky vědeckých výzkumů nebo pro matematické výpočty.

Tabulkový procesor může obsahovat data v různých formátech: text, číselné hodnoty, logické hodnoty a další speciální formáty, např. časové údaje nebo měny.

Hodnoty uložené v tabulkovém procesoru je možné používat jako výchozí data pro výpočty a grafická znázornění, řadit je nebo z nich vybírat potřebné hodnoty a upravovat je pomocí funkcí.

Formáty

Tabulkové procesory generují soubory v různých formátech, které jsou mezi sebou více či méně kompatibilní. Univerzálním formátem je CSV. Přípona .csv označuje soubor, který obsahuje tabulková data v textovém formátu.

Využití

  • Tvorba databází
  • Export z databázových programů
  • Matematické operace
  • Účetnictví
  • Vizualizace dat – tvorba grafů
  • Práce s textovými daty (formátování, řazení, vyhledávání)

Druhy tabulkových kalkulátorů

  • OpenOffice – Calc
  • Google Disk – Google Sheets
  • Microsoft Office – Excel

 

 

Předměty