Get Adobe Flash player

Vzor programu frézka F02 iTNC620

0  BEGIN PGM F02 MM
1  BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-30
2  BLK FORM 0.2  X+160  Y+100  Z+0
3  ;frezovani obrysu FR40
4  TOOL CALL 20 Z S600 F400
5  L  Z+100 R0 FMAX
6  L  X+10  Y-40 FMAX
7  L  Z+30 FMAX M13
8  L  X+10  Y+0  Z-5 RL M13
9  L  X+10  Y+90
10 RND R20
11 L  X+150
12 CHF 20
13 L  X+150  Y+10
14 RND R20
15 L  X+10
16 RND R20
17 L  Y+50
18 CR  X-50  Y+90 R+50 DR+
19 L  Z+50 R0 FMAX M5
20 ;kapsovani FR10
21 TOOL CALL 6 Z S1200 F300
22 L  X+80  Y+50  Z+10 R0 FMAX M13
23 CYCL DEF 251 PRAVUOUHLA KAPSA ~
24 M99
25 CYCL DEF 251 PRAVUOUHLA KAPSA ~
26 M99
27 CYCL DEF 252 KRUHOVA KAPSA ~
28 M99
29 CYCL DEF 252 KRUHOVA KAPSA ~
30 M99
31 ;vrtani VR6
32 TOOL CALL 3 Z S1500 F200
33 L  X+50  Y+40 R0 FMAX
34 L  Z+10 FMAX M13
35 CYCL DEF 200 VRTANI ~
36 M99
37 L  X+110 M99
38 L  Y+60 M99
39 L  X+50 M99
40 TOOL CALL 0 Z
41 M30
42 END PGM F02 MM

Předměty