Get Adobe Flash player

Vzor programu frézka T 155 č.4

0  BEGIN PGM 4 MM

1

2  BLK FORM 0.1 Z  X+0  Y+0  Z-15

3  BLK FORM 0.2  X+100  Y+100  Z+0

4  TOOL DEF 11 L0 R11

5  TOOL CALL 11 Z S1200

6  L  Z+100 FMAX M6

7  L  X+10  Y-12  Z+1 R0 FMAX M3

8  L  X+10  Y+0  Z-3 RL F400

9  L  X+10  Y+10

10  L  X+10  Y+22

11  CC  X-54.1561  Y+50

12 C  X+10  Y+78 DR+

13 L  X+10  Y+90

14 L  X+22  Y+90

15 CC  X+50  Y+154.1561

16 C  X+78  Y+90 DR+

17 L  X+90  Y+90

18 L  X+90  Y+78

19 CC  X+154.1561  Y+50

20 C  X+90  Y+22 DR+

21 L  X+90  Y+10

22 L  X+78  Y+10

23 CC  X+50  Y-54.1561

24 C  X+22  Y+10 DR+

25 L  X-15  Y+10

26 L  Z+1 R0

27 L  Z+100 FMAX M5

28 L M30

29 END PGM 4 MM

Předměty