Get Adobe Flash player

Programovací funkce DIALOG

Programování dráhy – pohyb po přímce

L_X… Y…     – pohyb
po přímce – absolutní programování
L_IX… IY…   – přírustkové programování

 


Programování dráhy – pohyb po oblouku

Způsob 1:

CC      – zadání
středu kruhu
C         – koncový bod
DR+    – proti směru hodinových ručiček
DR-     – ve směru hodinových ručiček

Příklad 1:

CC_X_Y      – zadání
středu kruhu v osách X a Y
C_ X_ Y_ DR+     – koncový bod oblouku v osách X a Y a směr
oblouku

Způsob 2:

CR      – rádius
kruhu a koncový body v osách X a Y
R+      – malý oblouk, β je méně než 180° 
R-       – velký oblouk, β je větší než 180°

Příklad 2:

CR_X_Y_R+10_DR-   
 – zadání rádiusu kruhu a koncový body v osách X a Y a směr oblouku

Způsob 3:

CT      –
tangenciální napojení, programují se koncové body v osách X a Y
RND     – zaoblení rohu

Příklad 3:

L_X1_Y1    – programuje se bod
č.1 v osách X a Y
RNR_R       – programuje se rádius oblouku
L_X2_Y2    – programuje se bod č.2 v osách X a Y


Korekce

R0     – korekce
vypnuty
RR     – korekce zapnuty vpravo
RL     – korekce zapnuty vlevo


Definice polotovaru

BLK FORM 0.1 Z X… Y… Z… 
levý, dolní, přední roh
BLK FORM 0.2 Z X… Y… Z…  pravý, horní, zadní roh


Sražení hrany

L X1,2 Y1,2     –
programují se koncové body X1, 2 a Y1, 2
CHF      – sražení hrany

Příklad:

L_ X1_ Y1    – programuje
se bod č.1 v osách X a Y
CHF20         – sražení hrany
L_X2_Y2     – programuje se bod č.2 v osách X a Y


Nájezd a výjezd:

Po přímce:

APPR_LT_X1_Y1_LEN RR/RL_F
DEP_LT_LEN

Po oblouku:

APPR_CT_X1_Y1_CCA180_R_RR/RL_F
DEP_CT_CCA_R_F

 


Předměty