Get Adobe Flash player

1.Pracovní prostředí

Nástrojová lišta – obsahuje např.: přepínání pohledů 2D-3D 

                                                            náhled na revorverové osazení 

                                                            zoom 

                                                            měření  

                                                (po najetím kurzoru na ikonu nástroje se zobrazí název nástroje)

Pracovní prostor – znázorňuje pracovní prostor stroje a proces obrábění 

Informace (informační lišta) – v průběhu obrábění zobrazuje aktuální souřadnice a řezné podmínky

Funkční klávesy – slouží k ovládání simulátoru (doporučuje se především využití klávesnice) 

Předměty