Get Adobe Flash player

8.Obráběcí cykly

Výběr základních obráběcích cyklů v systému MTS.

Cyklus je určitý podprogram, který určuje jakým způsobem bude následující tvar součásti vyroben.

MTS – technologie soustružení:

  • podélný hrubovací cyklus G81 slouží ke snadnému a rychlému odebrání materiálu v co nejkratším čase. U cyklu se zadávají minimálně parametry počátku kontury X, Z a parametr určující velikost odebírané třísky I.
  • zapichovací cyklus G86 usnadňuje tvorbu zápichů, dále lze použít k upichování nebo k odebrání hlubokých vybrání. Definujeme X a souřadnice rohového bodu zápichu K šířka zápichu.
  • cyklus vrtání hlubokých děr G84 je naprogramován tak, aby nám zjednodušil programování hlubokých otvorů pomocí nastavení parametrů celková hloubka díry, hloubka první fáze vrtání, D následné zmenšení první hloubky vrtání, A a B nastavení časových prodlev pro ulomení vzniklé třísky nebo pro výplach otvoru.
  • cyklus řezání závitů G31 je tedy určen k vytvoření závitu vnitřních nebo vnějších, zadáváme zde X parametr určující maximální velikost závitu, Zsměr, kterým se bude vytvářet a tím i o jaký závit půjde z hlediska smě ru otáčení (levý, pravý), D určuje hloubku závitu (viz. strojnické tabulky), F stanovuje stoupání závitu (viz. strojnické tabulky), nastavení počtu řezů.
  • opakovací cyklus G23 slouží ke zopakování části programu, definujeme O od jakého řádku, Q po jaký řádek opakujeme.

MTS – technologie frézování:

  • cyklus pravoúhlých zámků G87 slouží k vytvoření jednoduchých drážek a vybrání, případně jej lze použít k předhrubování různých vnitřních vybrání. Cyklus se definuje pomocí parametrů X, Y a Z (volíme velikost drážky) a parametrů I a K (volby způsob obrábění)
  • cyklus kruhových zámků G88 je určen pro výrobu kruhových vybrání, zápustek, případně může sloužit také k předhrubování vnitřních vybrání. Cyklus se definuje pomocí parametrů B a Z (volíme velikost drážky) a parametrů I a K (volby způsob obrábění)
  • cyklus kruhových zámků s čepem G89 je podobný cyklu G88 a slouží také k vytvoření kruhových vybrání, zápustek, případně může sloužit také k předhrubování vnitřních vybrání, s tím rozdílem, že zde definujeme i velikost čepu. Cyklus se definuje pomocí parametrů B, C a Z (volíme velikost drážky a čepu) a parametrů I a K (volby způsob obrábění)
  • vrtací cyklus G81 již z názvu je zřejmé, že slouží k tzv. vrtání děr. Definují se parametry Za W
  • opakovací cyklus G23 slouží ke zopakování části programu, definujeme O od jakého řádku, Q po jaký řádek opakujeme.
Předměty