Get Adobe Flash player

Seřízení soustruhu – TopTurn

Potup seřízení stroje v simulátoru MTS – TopTurn (soustružení)

 

Seřízení obrobku

 

1.    Seřizovací provoz – F3

2.    Obrobek upínač – F1

3.    Nový obrobek – F1

4.    Válec – F1

5.    Na pravé straně udáme rozměry polotovaru, D: průměr a L: délka

6.    Převzít – F8

7.    Šipkou vyber stupňovité čelisti

8.    Převzít – F8

9.    Stupňovité čelisti hlavního vřetene – F1

10. Pomocí šipky doleva zasunout obrobek do sklíčitla, následně upnout pomocí šipky dolů

11. Převzít – F8

12. Převzít – F8

13. Převzít – F8

 

Seřízení a volba nástrojů

 

14. Nástroje – F4

15. Revolverové osazení – F2

16. Vymazat všechny nástroje F4

17. Osazení – F1

18. Vybrat  druh nože

19. Volba nástroje – F1

20. Vybrat nůž

21. Volba – F8

22. Přiřadit správné hodnoty korekcí – F6

 

Nulový bod

 

23. Nulový bod určit – F4

24. Šipkami se dotknout čela nožem

25. F1 – Souřadnice Z = 0

26. Převzít – F8

27. Odjedeme mimo s nástrojem!

28. Zpět – F8

29. Zpět – F8

30. Zpět – F8

31. Seřizovací list – F5

32. Sestavit – F1 a uložit pod názvem!

33. Zpět – F8

 

Nástup do programování

 

34. Automatický provoz – F2

35. Program převzít – F1

36. Interaktivní provoz – F3

Předměty