Get Adobe Flash player

4.Vzor programu soustruh

N0005 G90
Absolutní odměřování 
 
N0010 G54 Z+0214.000 
Posunutí nulového bodu W
 
N0015 T0101 S0800 F0000.200 M04  
Nástroj, otáčky, posuv, směr otáčení, 
N0020 G00 X+056.000 Z+0000.000 
Nájezd rychloposuvem na výchozí bod před srážením čela = milimetr nad
 
N0025 G41 
Aktivace korekcí  vlevo od obrobku
N0030 G01 X+000.000 Z+0000.000 
Přesun pracovním posuvem na X a Z=0 /sražení čela/
N0035 G40 
Vypnutí korekcí
N0040 G01 Z+0001.000 
Odjezd pracovním posuvem od obrobku
 
N0045 G00 X+056.000 Z+0001.000 
Nájezd rychloposuvem do výchozího bodu před hrubování = milimetr nad a před
 
N0050 G57 X+000.400 Z+0000.200 
Aktivování přídavku na hlazení  
 
N0055 G81 X+012.000 Z+0002.000 I+002.000 
Hrubovací cyklus = počátek programování „konec hrubování “ 
N0060 G42 
Aktivace korekcí vpravo od obrysu
N0065 G01 X+020.000 Z-0002.000 
N0070 G01 X+020.000 Z-0012.000 
N0075 G01 X+040.000 Z-0012.000 
N0080 G01 X+040.000 Z-0027.000 
N0085 G01 X+046.000 Z-0030.000 
N0090 G01 X+046.000 Z-0047.000 
Programování kontury, pracovním posuvem
 
N0095 G01 X+056.000 Z-0047.000 
Programování kontury, pracovním posuvem  = výjezd na koncový bod
N0100 G40 
Vypnutí korekcí
N0105 G80 
Spuštění hrubovacího cyklu
N0110 G26 
Nájezd do bodu výměny nástroje
N0115 T0202 S1000 F0000.100 M04 
Nástroj, otáčky, posuv, směr otáčení, 
N0120 G00 X+012.000 Z+0002.000 
Nájezd do výchozího bod pro hlazení, tento bod má stejné souřadnice jako řádek
s G81
N0125 G23 O0060 Q0100 
Opakovací cyklus – od řádku 60 až řádek 100
N0130 G26 
Nájezd do bodu výměny nástroje
N0160 M30 
Konec programu s návratem na začátek

 

základní informace

– společné pro zarovnání čela a hrubování

– zarovnání čela 

– hrubování

– obrábění na čisto

Předměty