Get Adobe Flash player

5.Vzor programu frézka

N0005 G90 
Absolutní odměřování 
 
N0010 G54 X… Y… Z… 
Posunutí nulového bodu W  
N0015 T0808 S0400 F150 M03 M06 
Nástroj, otáčky, posuv, směr otáčení, výměna nástroje
N0020 G00 X+010.000 Y-0010.000 Z1 
Nájezd rychloposuvem na výchozí bod před nájezdem G45
 
N0025 G41 A22 G45 G01 X+010.000 Y0 Z-5 
Aktivace korekcí  vlevo od obrobku
 / definování
bezpečného odjezdu(A22)
 / nájezd
po přímce(G45)
 /souřadnice bodu na, který se má najed. 
N0030 G01 X+010.000 Y+010.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu
 
N0035 G01 X+010.000 Y+070.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu
 
N0040 G01 X+020.000 Y+090.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu
 
N0045 G01 X+065.000 Y+090.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu  
 
N0050 G01 X+090.000 Y+070.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu
 
N0055 G01 X+090.000 Y+030.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu        
 
N0060 G01 X+060.000 Y+010.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu
 
N0065 G01 X+010.000 Y+010.000 Z-0005.000 
Frézování kontury dle výkresu
N0070 G40 A40 G45 
Vypnutí korekcí
 / definování
bezpečného výjezdu (A40) po přímce (G45)
 
N0075 G26 
Odjezd do bodu výměny nástroje.(bezpečná vzdálenost)
 
N0080 M30 
Konec programu s návratem na začátek

Předměty