Get Adobe Flash player

Systém ukládání dat

MPF – označení adresáře pro hlavní programy (*.mpf = hlavní program)

SPF – označení adresáře pro podprogram (*.spf = podprogram)

WPD – označení adresáře pro „zakázky“ umožňuje ukládání hlavního programu společně
s podprogramem do vlastního adresáře

Struktura adresářů:


Předměty