Get Adobe Flash player

1. HISTORIE ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÝCH STROJŮ

Z historie víme, že řada složitých součástí nemohla být vyrobena jinak než-li složitými pracovními úkony, jako bylo například kopírování pracně zhotovených modelu.

Na konci druhé světové války se v USA objevila myšlenka číslicového řízení obráběcího stroje. Tato myšlenka byla spojena především s leteckým průmyslem. V této i dnešní době je kladen velký důraz na kvalitu, spolehlivost a životnost. Roku 1948 byla tedy vytvořena první numericky řízená frézka ke zhotovení lopatek turbín v leteckém průmyslu. Hlavním problémem těchto strojů byla jejich pořizovací cena, ale hlavně jejich nadměrná velikost. Z tohoto důvodu byly nepoužitelné pro civilní účely. Postupem času se řízení zjednodušovalo tak, až z počítače staré generace zbyla prakticky jen aritmetická jednotka dráhy pro výpočet elementů dráhy nosiče nástroje. Důležitý zvrat nastává s rozvojem polovodičové techniky a vynálezem mikroprocesoru. Nastává tedy proces miniaturizace. Tento proces umožňuje návrat počítače do číslicového řízení.

 

Dějinný přehled:          

1948 první numericky řízená frézka

1956 první NC stroj instalován v Evropě

1957 první NC stroj vyroben v Evropě

1965 první řízená výměna nástroje na NC stroji

1970 automatická výměna obrobku a materiálu

1972 první CNC na trhu

1979 externí programovací stanoviště propojeno se strojem

1985 CNC s grafickou podporou CAD a interaktivní programovaní

 

     

                   

 

Zdroj: OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

 

Předměty