Get Adobe Flash player

9. Způsoby a metody programování

PROGRAMOVÁNÍ v kartézských souřadnicích

Poloha bodu je určena vzdáleností bodu  ve směru pravoúhlých kartézských souřadnic.

Většina řídících systémů je už předem nastavena k nejrozšířenějšímu způsobu a to k absolutnímu programování.

Absolutní programování (odměřování) G90 – vychází se od nulového bodu obrobku. Jedná se tedy o určení souřadnic cílového bodu vůči nějaké základně.


 

Přírůstkové (inkrementální) programování ( odměřování ) G91 – souřadnice všech bodů se udávají v hodnotách měřených vzhledem k předchozímu bodu.

Pozn.: Z jednoho typu programování do druhého a naopak lze přecházet v rámci téhož programu.

PROGRAMOVÁNÍ pomocí polárních souřadnic – poloha bodu  je určena vzdáleností (úseč­kou) a úhlem od počátečního bodu (viz polární souřadnicový systém)

 

Metody :

  • programování pomocí parametrů (parametrické) – používá se v systému absolutního i inkrementálního programování. Rozměrová část adres X, Y, Z a případně dalších je v programu nahrazena obecnými čísly (parametry) a tyto parametry jsou samostatně v programu definovány reálnými čísly nebo goniometrickými funkcemi. Jako parametr totiž může být použito nejenom číslo, ale i slovo, věta nebo matematický výraz.

 

  • konturové programování kontura se skládá z úseků (elementů). Konturové programování používá zjednodušený popis těchto elementů a jejich skládání   .

Známe-li průsečík přímek můžeme je spojit zaoblením bez použití G03 a náročného výpočtu přechodových bodů počátku a konce oblouku.

N .. X2..Z2..B..LF

N .. X3..Z3..LF

Př .           

  • nové dílenské metody programování 

 

Dílensky orientované programování ( WOP ) je charakterizováno následujícími schopnostmi, které zvládá ŘS stroje :

–     Interaktivní programování s grafickou podporou bez použití abstraktního jazyka ISO /DIN.

–     Pokud je ke stroji zřízeno externí programátorské pracoviště, je na něm totožné programování jako na stroji

       Př.  Datapilot Heidenhain

–  Lze současně připravovat program a nechat běžet na stroji výrobu jiné součásti toto zabezpečuje  dvouprocesorové  řízení.

–    Řízení je schopno přebírat data o geometrii obrysů z CADů ( kreslících softwarů).

Programování ručně ovládaných strojů (Manual)

Stroje vybaveny tímto systémem umožňují kombinaci klasického ručního obrábění a automatickým  Př. Manual Plus (Grundig)  Na první pohled je viditelné mechanické ovládání i CNC řízení.

 

Zdroj: OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

Předměty