Get Adobe Flash player

Kurz programování CNC strojů

Základy programování číslicově řízených strojů (G – kód)

  1. Úvod

Kurz je určen pro studenty strojního zaměření, kteří chtějí proniknout do možností programování moderních číslicově řízených strojů možné práci s číslicově řízenými stroji jako o jedné z možností dalšího uplatnění na trhu práce.

  1. Cílová skupina

Kurz je určen těm uchazečům, kteří se rozhodli doplnit si dosažené vzdělání, případně si zvýšit kvalifikaci, která může být projejich povolání, či založení vlastní firmy nezbytná.

  1. Cíle vzdělávacího programu:

Cílem vzdělávacího kurzu je připravit účastníky kurzu tak, aby byli po absolvování schopni:

  • orientovat v problematice číslicově řízených strojů
  • vytvářet a upravovat programy základní úrovně
  • základům filozofie CNC strojů
  • programovat pomoci G kódu
  • dekódování programu
  • z nabytých vědomostí získat širší přehled, který by měl vytvořit základ vnitřní motivace k dalšímu sebevzdělání

 

  1. Tematický učební plán

 

Předměty