Get Adobe Flash player

Hřídele

Hřídele

Charakteristika

 • strojní součásti válcovitého tvaru sloužící k přenosu otáčivého pohybu a mechanické práce (kroutícího momentu)
 • dle funkce a způsobu namáhaní rozdělujeme hřídele na nosné hřídele a hybné hřídele

Hybné hřídele

 • tvoří převažující část všech hřídelů
 • přenášejí určitý točivý moment
 • otáčí se
 • jsou namáhány kroutícím momentem nebo kombinací kroutícího a ohybového momentu
 • na koncích mají válcové nebo kuželové čepy uložené v ložiskách umožňující otáčivý pohyb

Typickým představitelem pohybových hřídelů jsou hřídele v převodových skříních, tzn. hřídele nuceně poháněny.

Uložení pohybových hřídelů

 • nejméně ve dvou ložiskách → v případě požadavku na zvýšení tuhosti je nutno hřídele
  ukládat do tří i více ložisek
 • nutnost vždy uplatňovat zásadu → všechna ložiska, na kterých je hřídel uložen, musí být stejné
  konstrukce → buď valivá nebo kluzná

Druhy hybných hřídelů:

 • Přímé
 • Duté
 • Vačkové
 • Klikové
 • Drážkové

Nosné hřídele 

 • Válcové součásti, uložené nepohyblivě většinou v
  rámu stroje.
 • Nepřenáší žádný točivý moment → jsou namáhány
  pouze na ohyb.
 • Nesou otáčející se součásti typu které jsou na nich
  uloženy otočně :
  – kladka
  – buben
  – řetězové kolo
  – páka
  – napínací kotouč

Uložení nosných hřídelů

Hřídel může být v rámu stroje uložen :

 • Hybně – k uložení se používají stejně, jako u pohybových hřídelů, ložiska.
 • Pevně – uložení je provedeno pomocí tlakových nebo svěrných spojů.
Předměty