Get Adobe Flash player

STE-témata

Přehled probíraných témat:

1. Úvod do předmětu
2. Úkoly technologie
3. Rozdělení technologie
4. Technické materiály
5. Fyzikální a chemické vlastnosti materiálů
6. Mechanické vlastnosti materiálů
7. Chemické vlastnosti materiálů
8. Technologické vlastnosti materiálů
9. Technické slitiny železa – rozdělení dle ČSN, cvičení
10. Ocel, Litina a její výroba – rozdělení dle ČSN, použití
11. Neželezné kovy a jejich slitiny, slinuté karbidy
12. Plasty a jejich zpracování, ostatní nekovové materiály
13. Základní rozdělení spojů a součástí
14. Vybrané rozebíratelné spoje a součásti
15. Vybrané rozebíratelné spoje a součásti
16. Základní rozdělení součástí pro přenos otáčivého pohybu
17. Čepy a hřídele
18. Čepy a hřídele
19. Ložiska – valivá a kluzná
20. Opakování tématického celku
21. Druhy a způsoby odlévání
22. Gravitační lití
23. Video prezentace odlévání
24. Hutní polotovary a jejich výroba
25. Technologické přípravky
26. Tváření za tepla s za studena
27. Svařování
28. Pájení
29. Lepení
30. Základní druhy obrábění
31. Soustružení – Frézování
32. Vrtání – Vyhrubování – Vystružování
33. Broušení – Hoblování – Obrážení
Předměty