Get Adobe Flash player

Výsledky k zadání 23.11.2017

Označení

Rm – mez pevnosti

Re – mez kluzu

Mez pevnosti

Mez kluzu

Tvrdost

Použití pro výrobu

11 300 280-300 210-240 280 210 Plechů karoserie a nádrže na benzín
11 320 280-400 210-240 350 230 Ústředního topení a vtokového potrubí vodních turbín
11 500 500-620 250-290 520 290 Šroubů, čepů a hřídelů
12 050 400 650-800 380 700 Ozubených kol a hřídelů
13 151 750-850 430-450 800 440 Ozubených kol a věnců ozubených kol
14 109 620-780 620 Valivých tělísek ložisek
14 220 800 600 800 600 Vačkového hřídele a upínacích nářadí
15 230 1000-1200 850 1100 850 Ojnic a pák řízení
17 024 750-900 490 900 490 Měřidel, nožů a chirurgických nástrojů
19 083 58 Nástrojů k obrábění dřeva, kleští a klíčů
19 152 65 Nožů strojních nůžek a razidel
19 422 65 Výstružníků a nožů
19 436 63 Forem pro tváření plastů zvláště reaktoplastů
Předměty