Get Adobe Flash player

STR-témata

Přehled probíraných témat:

1. Úvod do předmětu
2. Základní rozdělené spojů I
3. Základní rozdělené spojů II
4. Šroubové spoje
5. Podložky, Matice
6. Klínové a perové spoje
7. Nýtové spoje
8. Svarové spoje
9. Lepené spoje
10. Pružné spoje
11. Montáž a demontáž
12. Opakování tématického celku I
13. Základní rozdělení součástí pro přenos otáčivého pohybu
14. Čepy
15. Nosné hřídele
16. Hybné hřídele
17. Kluzná ložiska
18. Valivá ložiska
19. Rozdělení spojek
20. Spojky
21. Základy údržby součástí pro přenos otáčivého pohybu
22. Opakování tématického celku II
23. Rozdělení převodů
24. Řemenové převody
25. Třecí převody
26. Řetězové převody I
27. Řetězové převody II
28. Převody ozubenými koly I
29. Převody ozubenými koly II
30. Základní výpočty
31. Cvičení I
32. Údržba a kontrola převodů
33. Cvičení II
34. Opakování tématického celku III
35. Rozdělení mechanizmů
36. Kinematické mechanizmy
37. Klikový mechanizmus
38. Šroubový mechanizmus
39. Kloubový mechanizmus
40. Vačkový mechanizmus
41. Hydraulické mechanizmy – hydrostatické
42. Hydraulické mechanizmy – hydrodinamické
43. Pneumatické mechanizmy
44. Opakování tématického celku IV
45. Základní názvosloví
46. Materiál potrubí
47. Armatury
48. Spojování potrubí
49. Uložení potrubí
50. Izolace potrubí
51. Opakování tématického celku V
52. Základní rozdělené dopravních strojů
53. Zdviháky
54. Navíjedla
55. Jeřáby
56. Dopravníky
57. Základní rozdělení čerpadel
58. Jednočinné a dvojčinné čerpadlo
59. Zubové a lamelové čerpadlo
60. Základní rozdělení kompresory
61. Pístové kompresory
62. Šroubové kompresory
63. Ventilátory
64. Dmýchadla
65. Vývěvy
66. Opakování tématického celku VI
Předměty