Get Adobe Flash player

Interaktivní cvičení Str 2

Seznam a popis dostupných cvičení:

  1. Vodní díla – popiš vodní díla dle očíslování (nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké)
  2. Princip vodní elektrárny – popiš části vodní elektrárny (generátor včetně turbíny)
Předměty