Get Adobe Flash player

04. Posunutí počátku souřadného systému

Je funkce, která výrazně pomáhá programátorům. Umožňuje posunutí počátku souřadného systému do bodu W. Programátor při vhodně zvoleném počátku W využívá v maximální míře kóty z výkresu a tím předejde zbytečným chybám v programu.

Rozeznáváme :

Absolutní posunutí– velikost posunutí je měřena ve směru souřadných os  z nulového bodu stroje M.  Absolutní posunutí  jsou  obvykle předdefinována v tabulce posunutí ŘS. Vyvolává se už pouze příslušnou fcí.  G54 – G57.

Přírůstkové ( programovatelné)  posunutí – není předem určeno. Při jeho vyvolání je třeba udat velikost. Přičítá se k absolutnímu posunutí. Platí pouze v programované větě. Potom se systém vrací k původnímu absolutnímu počátku. Přírůstkové posunutí se zadává fcí. G59.05

Zrušení posunutí počátku aktivuje funkce G53.

Poznámka:

Absolutní odměřování – G90

Přírůstkové odměřování – G91

5

TEST

Zdroj: OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

Předměty