Get Adobe Flash player

07. Vybranné funkce ČSN 6983

Druh funkce Označení Funkce Název a význam funkce
PŘÍPRAVNÉ FUNKCE G G00 lineární interpolace – rychloposuv po přímce
G01 lineární interpolace – pracovní posuv
G02 kruhová interpolace pracovním posuvem ve směru hodin
G03 kruhová interpolace pracovním posuvem proti směru hodin
G04 časová prodleva, velikost se programuje adresou X, nebo F v sec.
G17 volba roviny XY
G18 volba roviny XZ
G19 volba roviny YZ
G40 zrušení korekce
G41 korekce poloměru nástroje vlevo od obrobku
G42 korekce poloměru nástroje vpravo od obrobku
G53 zrušení počátku
G54 posunutí počátku č. 1
G55 další možná posunutí
G70 zadávání dráhy v palcích
G71 zadávání dráhy v milimetrech
G90 absolutní odměřování (od 0 bodu obrobku)
G91 přírůstkové odměřování
G94 milimetrový posuv
G95 otáčkový posuv
G96 konstantní řezná rychlost ZAP.
G97 konstantní řezná rychlost VYP.
 
POMOCNÉ FUNKCE M M00 programovatelný stop
M03 směr otáčení vřetene vpravo
M04 směr otáčení vřetene vlevo
M05 vřeteno stop
M06 výměna nástroje
M07 zapnutí mazání
M08 zapnutí chlazení
M09 vypnutí chlazení
M30 konec programu s návratem na začátek
 
TECH. DATA T volba pozice nástroje
S volba otáček
F volba posuvu

TEST

Zdroj: OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

Předměty