Get Adobe Flash player

Náklady na strojní práci 01

Náklady na strojní práci na operační úsek

ZADÁNÍ: 

 • Mzda operátora Mo: 120 [Kč/hod]
 • Přirážka směnového času Kc: 1,2
 • Náklady na středisko: 720 []
 • Koeficient údržby stroje Kus: 1,4
 • Cena elektrické energie Ce: 5 [Kč/hod]
 • Cena stroje Cs: 6 597 300 []
 • Životnost stroje Žs: 8 [rok]
 • Směnnost SM: 3
 • Časový fond stroje ČFS: 1512 [hod]
 • Koeficient využití stroje Kvs: 0,75

VYPOČÍTEJTE:

 • Odpis stroje Os: [Kč/hod]
 • Hodinový náklad na provoz stroje Nhs: [Kč/hod]
 • Náklad na strojní práci na operační úsek Nsm: [Kč/hod]

 

VZORCE

Předměty