Get Adobe Flash player

ZSV-témata

Přehled probíraných témat:

1. Úvod do předmětu
2. Význam technické dokumentace
3. Druhy norem
4. Technické výkresy
5. Měřítka zobrazení – druhy čar
6. Technické písmo
7. Popisové pole výkresu
8. Technické zobrazování
9. Zobrazování jednoduchých a složených těles
10. Pravidla zobrazování na výkresech
11. Kreslení řezů a průřezů
12. Kótování
13. Zapisování kót
14. Tolerování rozměrů
15. Tvorba výkresu
16. Tvorba výkresu
17. Tvorba výkresu
18. Normalizované součásti
19. Vybrané rozebíratelné spoje a součásti
20. Vybrané rozebíratelné spoje a součásti
21. Rozdělení převodů
22. Řemenové převody
23. Třecí převody
24. Řetězové převody
25. Převody ozubenými koly
26. Manipulační stroje a zařízení
27. Zdviháky
28. Navíjedla – Jeřáby
29. Dopravníky
30. Pracovní hnací stroje
31. Rozdělení čerpadel
32. Rozdělení kompresorů
33. Opakování tématického celku II
Předměty